Telefón

+421 56 628 18 46

E-Mail

szarszoi@gmail.com

Otváracie hodiny

Po - Pia: 8:00 - 15:00

Právne služby

„Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou a zákonmi.“ (§1 ods. 1 Zákona o advokácii).

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, zakladanie a zmeny obchodných spoločností, osobné právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva​.​