Telefón

+421 56 628 18 46

E-Mail

szarszoi@gmail.com

Otváracie hodiny

Po - Pia: 8:00 - 15:00

O nás
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.,

JUDr. Peter Szárszoi, PhD.

advokát, č. lic. SAK 5291

JUDr. Peter Szárszoi, PhD., zakladateľ a vedúci advokátskej kancelárie v roku 2006 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v roku 2007 na tej istej fakulte absolvoval rigoróznu skúšku a získal akademický titul „JUDr.“.

Po absolvovaní koncipientskej praxe a po úspešnom zložení advokátskej skúšky začal vykonávať samostatnú advokátsku prax v roku 2010.

Od roku 2011 vykonáva advokátske povolanie ako advokát a konateľ spoločnosti ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o., so sídlom v Michalovciach.

Za účelom ďalšieho vzdelávania a aj prehlbovania svojich odborných vedomostí v roku 2021 úspešne ukončil postgraduálne štúdium na Paneurópskej vysokej škole (Fakulta práva) a bol mu udelený akademický titul „PhD.“.

JUDr. Gabriel Hreščák

Advokátsky koncipient

JUDr. Gabriel Hreščák v roku 2011 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v roku 2017 na tej istej fakulte absolvoval rigoróznu skúšku a získal akademický titul „JUDr.“.

V rokoch 2013-2014 navštevoval Akadémiu Policajného zboru v Bratislave, čo viedlo k jeho ďalšiemu profesnému zameraniu, kedy do roku 2019 bol vyšetrovateľom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach.

Od roku 2020 vykonáva prax ako advokátsky koncipient v spoločnosti ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o..

Právne služby poskytujeme aj v anglickom jazyku.