Telefón

+421 56 628 18 46

E-Mail

office@aksz.sk

Otváracie hodiny

Po - Pia: 8:00 - 15:00

O nás
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.,

JUDr. Peter Szárszoi, PhD.

advokát, č. lic. SAK 5291

JUDr. Peter Szárszoi, PhD., zakladateľ a vedúci advokátskej kancelárie v roku 2006 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v roku 2007 na tej istej fakulte absolvoval rigoróznu skúšku a získal akademický titul „JUDr.“.

Po absolvovaní koncipientskej praxe a po úspešnom zložení advokátskej skúšky začal vykonávať samostatnú advokátsku prax v roku 2010.

Od roku 2011 vykonáva advokátske povolanie ako advokát a konateľ spoločnosti ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o., so sídlom v Michalovciach.

Za účelom ďalšieho vzdelávania a aj prehlbovania svojich odborných vedomostí v roku 2021 úspešne ukončil postgraduálne štúdium na Paneurópskej vysokej škole (Fakulta práva) a bol mu udelený akademický titul „PhD.“.

Mgr. Frederik Heligman

Advokátsky koncipient

Mgr. Frederik heligman úspešne ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2021. Počas štúdia na vysokej škole pracoval ako asistent exekútora na exekútorskom úrade.

Po ukončení štúdia pôsobil v Bratislave ako advokátsky koncipient, vo svojej praxi sa venoval prevažne sporovej agende – vymáhaniu pohľadávok, ale aj rodinnému právu, verejnému obstarávaniu, právu obchodných spoločností a trestnému právu.

Od decembra roku 2023 vykonáva prax ako advokátsky koncipient v spoločnosti ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o., kde sa v rámci svojej koncipientskej praxe venuje najmä trestnému právu, rodinnému právu, vyporiadaniu majetkových vzťahov, príprave zmlúv a právnej podpore pre realitnú kanceláriu.

Právne služby poskytujeme aj v anglickom jazyku.