Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Medzinárodné právo

  • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach medzinárodného práva rodinného, občianskeho, obchodného,
  • zastupovanie vo vybraných konaniach, ktoré sa spravujú aspoň z časti medzinárodnými zmluvami a dohodami,
  • vypracovanie alebo kontrola vybraných druhov zmlúv, alebo iných dvojstranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom,
  • vypracovanie vybraných druhov jednostranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA