Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

KONTAKT 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szarszoi, s.r.o.,                                                                    

Sídlo:             Štefánikova 8, 071 01 Michalovce                                    

Bank. spoj.:  Tatra banka a.s., č.ú.: 2923865765/1100

IČO:    47236183  

DIČ:    2023369755                  

 

JUDr. Peter Szárszoi - konateľ, advokát                                             

                       Člen Slovenskej advokátskej komory                                 

Vzdelanie:    Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 2001- 2006          

Telefón:        0903 718 637                                                                       

e-mail:          szarszoi@gmail.com,   advokat_mi@aksz.sk 

 

 

Akékoľvek vaše požiadavky, pripomienky, alebo návrhy nám zašlite po vyplnení formulára. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom termíne.

 


Meno / Priezvisko : 
Váš e-mail : 
Váš telefón : 
Odkaz / Požiadavka : 
  © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA