Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Pozemkové právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Medzinárodné právo 

Správne právo

  • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva,
  • zastupovanie v správnom a priestupkovom konaní,
  • vypracovanie vybraných jednostranných právnych úkonov podľa právnych noriem správneho práva,
  • právne poradenstvo v otázkach colného, daňového a stavebného konania,
  • zastupovanie obcí, miest, obecných a mestských zastupiteľstiev,
  • vyhotovenie interných predpisov a všeobecne záväzných nariadení obcí a miest. © 2013 JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Designed: AV MEDIA